Zaawansowane wyszukiwanie w katalogu

887 produkt(y) znalezione używając bieżących kryteriów wyszukiwania

Produkty 501 do 550 z 887

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. 16
 13. ...
 14. 18

Ustaw kierunek malejący
 1. PN-EN 14617-16:2010 - wersja polska

  PN-EN 14617-16:2010 - wersja polska

  Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 16: Oznaczanie wymiarów, właściwości geometrycznych i jakości powierzchni płytek modułowych

  Wprowadza: EN 14617-16:2005 [IDT]

 2. PN-EN 14617-1:2013-08 - wersja angielska

  PN-EN 14617-1:2013-08 - wersja angielska

  Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 1: Oznaczanie gęstości objętościowej i nasiąkliwości

  Wprowadza: EN 14617-1:2013 [IDT]

 3. PN-EN 14617-2:2016-07 - wersja angielska

  PN-EN 14617-2:2016-07 - wersja angielska

  Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 2: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie

  Wprowadza: EN 14617-2:2016 [IDT]

 4. PN-EN 14617-4:2012 - wersja angielska

  PN-EN 14617-4:2012 - wersja angielska

  Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 4: Oznaczanie odporności na ścieranie

  Wprowadza: EN 14617-4:2012 [IDT]

 5. PN-EN 14617-5:2012 - wersja angielska

  PN-EN 14617-5:2012 - wersja angielska

  Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 5: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie

  Wprowadza: EN 14617-5:2012 [IDT]

 6. PN-EN 14617-6:2012 - wersja angielska

  PN-EN 14617-6:2012 - wersja angielska

  Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 6: Oznaczanie odporności na szok termiczny

  Wprowadza: EN 14617-6:2012 [IDT]

 7. PN-EN 14617-9:2010 - wersja polska

  PN-EN 14617-9:2010 - wersja polska

  Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 9: Oznaczanie odporności na uderzenie

  Wprowadza: EN 14617-9:2005 [IDT]

 8. PN-EN 14618:2009 - wersja angielska

  PN-EN 14618:2009 - wersja angielska

  Konglomeraty kamienne -- Terminologia i klasyfikacja

  Wprowadza: EN 14618:2009 [IDT]

 9. PN-EN 14629:2008 - wersja polska

  PN-EN 14629:2008 - wersja polska

  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości chlorków w betonie

  Wprowadza: EN 14629:2007 [IDT]

 10. PN-EN 14630:2007 - wersja polska

  PN-EN 14630:2007 - wersja polska

  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie głębokości karbonatyzacji w stwardniałym betonie metodą fenoloftaleinową

  Wprowadza: EN 14630:2006 [IDT]

 11. PN-EN 14647:2007 - wersja polska

  PN-EN 14647:2007 - wersja polska

  Cement glinowo-wapniowy -- Skład, wymagania i kryteria zgodności

  Wprowadza: EN 14647:2005 [IDT]

 12. PN-EN 14649:2005 - wersja angielska

  PN-EN 14649:2005 - wersja angielska

  Prefabrykaty z betonu -- Metoda badania zachowania wytrzymałości włókien szklanych w cemencie i betonie (metoda badania SIC)

  Wprowadza: EN 14649:2005 [IDT]

 13. PN-EN 14650:2005 - wersja angielska

  PN-EN 14650:2005 - wersja angielska

  Prefabrykaty z betonu -- Ogólne wymagania dla zakładowej kontroli produkcji betonu zbrojonego włóknem stalowym

  Wprowadza: EN 14650:2005 [IDT]

 14. PN-EN 14651+A1:2007 - wersja angielska

  PN-EN 14651+A1:2007 - wersja angielska

  Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym -- Pomiary wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (granica proporcjonalności LOP)

  Wprowadza: EN 14651:2005+A1:2007 [IDT]

 15. PN-EN 1467:2012 - wersja angielska

  PN-EN 1467:2012 - wersja angielska

  Kamień naturalny -- Bloki surowe -- Wymagania

  Wprowadza: EN 1467:2012 [IDT]

 16. PN-EN 1468:2012 - wersja angielska

  PN-EN 1468:2012 - wersja angielska

  Kamień naturalny -- Płyty surowe -- Wymagania

  Wprowadza: EN 1468:2012 [IDT]

 17. PN-EN 14691:2017-05 - wersja angielska

  PN-EN 14691:2017-05 - wersja angielska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie kompatybilności w badaniach cieplnych

  Wprowadza: EN 14691:2017 [IDT]

 18. PN-EN 14692:2017-05 - wersja angielska

  PN-EN 14692:2017-05 - wersja angielska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie odporności na mieszankę mineralno-asfaltową poddawaną zagęszczaniu

  Wprowadza: EN 14692:2017 [IDT]

 19. PN-EN 14693:2017-05 - wersja angielska

  PN-EN 14693:2017-05 - wersja angielska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie zachowania wyrobów asfaltowych podczas układania mieszanki mineralno-asfaltowej

  Wprowadza: EN 14693:2017 [IDT]

 20. PN-EN 14694:2017-05 - wersja angielska

  PN-EN 14694:2017-05 - wersja angielska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie odporności na ciśnienie dynamiczne wody po wstępnej próbie uszkodzenia

  Wprowadza: EN 14694:2017 [IDT]

 21. PN-EN 14695:2012 - wersja polska

  PN-EN 14695:2012 - wersja polska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Definicje i właściwości

  Wprowadza: EN 14695:2010 [IDT]

 22. PN-EN 1469:2015-04 - wersja angielska

  PN-EN 1469:2015-04 - wersja angielska

  Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty okładzinowe -- Wymagania

  Wprowadza: EN 1469:2015 [IDT]

 23. PN-EN 14706:2013-04 - wersja angielska

  PN-EN 14706:2013-04 - wersja angielska

  Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej temperatury stosowania

  Wprowadza: EN 14706:2012 [IDT]

 24. PN-EN 14707:2013-04 - wersja angielska

  PN-EN 14707:2013-04 - wersja angielska

  Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej temperatury stosowania otulin

  Wprowadza: EN 14707:2012 [IDT]

 25. PN-EN 14721+A1:2007 - wersja angielska

  PN-EN 14721+A1:2007 - wersja angielska

  Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym -- Pomiary zawartości zbrojenia w świeżym i stwardniałym betonie

  Wprowadza: EN 14721:2005+A1:2007 [IDT]

 26. PN-EN 14769:2012 - wersja angielska

  PN-EN 14769:2012 - wersja angielska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przyśpieszone starzenie długoterminowe/kondycjonowanie w komorze starzenia ciśnieniowego (PAV)

  Wprowadza: EN 14769:2012 [IDT]

 27. PN-EN 14769:2012 - wersja polska

  PN-EN 14769:2012 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przyśpieszone starzenie długoterminowe/kondycjonowanie w komorze starzenia ciśnieniowego (PAV)

  Wprowadza: EN 14769:2012 [IDT]

 28. PN-EN 14770:2012 - wersja angielska

  PN-EN 14770:2012 - wersja angielska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zespolonego modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego -- Reometr dynamicznego ścinania (DSR)

  Wprowadza: EN 14770:2012 [IDT]

 29. PN-EN 14770:2012 - wersja polska

  PN-EN 14770:2012 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zespolonego modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego -- Reometr dynamicznego ścinania (DSR)

  Wprowadza: EN 14770:2012 [IDT]

 30. PN-EN 14771:2012 - wersja angielska

  PN-EN 14771:2012 - wersja angielska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sztywności pełzania przy zginaniu -- Reometr zginanej belki (BBR)

  Wprowadza: EN 14771:2012 [IDT]

 31. PN-EN 14771:2012 - wersja polska

  PN-EN 14771:2012 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sztywności pełzania przy zginaniu -- Reometr zginanej belki (BBR)

  Wprowadza: EN 14771:2012 [IDT]

 32. PN-EN 14843:2009 - wersja polska

  PN-EN 14843:2009 - wersja polska

  Prefabrykaty z betonu -- Schody

  Wprowadza: EN 14843:2007 [IDT]

 33. PN-EN 14844+A2:2012 - wersja angielska

  PN-EN 14844+A2:2012 - wersja angielska

  Prefabrykaty z betonu -- Przepusty skrzynkowe

  Wprowadza: EN 14844:2006+A2:2011 [IDT]

 34. PN-EN 14845-1:2008 - wersja polska

  PN-EN 14845-1:2008 - wersja polska

  Metody badania włókien w betonie -- Część 1: Betony wzorcowe

  Wprowadza: EN 14845-1:2007 [IDT]

 35. PN-EN 14845-2:2007 - wersja polska

  PN-EN 14845-2:2007 - wersja polska

  Metody badania włókien w betonie -- Część 2: Efekt oddziaływania na beton

  Wprowadza: EN 14845-2:2006 [IDT]

 36. PN-EN 14889-1:2007 - wersja polska

  PN-EN 14889-1:2007 - wersja polska

  Włókna do betonu -- Część 1: Włókna stalowe -- Definicje, wymagania i zgodność

  Wprowadza: EN 14889-1:2006 [IDT]

 37. PN-EN 14889-2:2007 - wersja polska

  PN-EN 14889-2:2007 - wersja polska

  Włókna do betonu -- Część 2: Włókna polimerowe -- Definicje, wymagania i zgodność

  Wprowadza: EN 14889-2:2006 [IDT]

 38. PN-EN 14891:2017-03 - wersja angielska

  PN-EN 14891:2017-03 - wersja angielska

  Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie

  Wprowadza: EN 14891:2017 [IDT]

 39. PN-EN 14891:2017-03 - wersja polska

  PN-EN 14891:2017-03 - wersja polska

  Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie

  Wprowadza: EN 14891:2017 [IDT]

 40. PN-EN 14909:2012 - wersja angielska

  PN-EN 14909:2012 - wersja angielska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości

  Wprowadza: EN 14909:2012 [IDT]

 41. PN-EN 14944-3:2008 - wersja angielska

  PN-EN 14944-3:2008 - wersja angielska

  Wpływ wyrobów cementowych na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Metody badań -- Część 3: Migracja substancji z produkowanych fabrycznie wyrobów cementowych

  Wprowadza: EN 14944-3:2007 [IDT]

 42. PN-EN 14967:2007 - wersja polska

  PN-EN 14967:2007 - wersja polska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości

  Wprowadza: EN 14967:2006 [IDT]

 43. PN-EN 14991:2010 - wersja polska

  PN-EN 14991:2010 - wersja polska

  Prefabrykaty z betonu -- Elementy fundamentów

  Wprowadza: EN 14991:2007 [IDT]

 44. PN-EN 14992+A1:2012 - wersja angielska

  PN-EN 14992+A1:2012 - wersja angielska

  Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian

  Wprowadza: EN 14992:2007+A1:2012 [IDT]

 45. PN-EN 15037-1:2011 - wersja polska

  PN-EN 15037-1:2011 - wersja polska

  Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 1: Belki

  Wprowadza: EN 15037-1:2008 [IDT]

 46. PN-EN 15037-2+A1:2011 - wersja angielska

  PN-EN 15037-2+A1:2011 - wersja angielska

  Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 2: Pustaki betonowe

  Wprowadza: EN 15037-2:2009+A1:2011 [IDT]

 47. PN-EN 15037-2+A1:2011 - wersja polska

  PN-EN 15037-2+A1:2011 - wersja polska

  Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 2: Pustaki betonowe

  Wprowadza: EN 15037-2:2009+A1:2011 [IDT]

 48. PN-EN 15037-3+A1:2011 - wersja angielska

  PN-EN 15037-3+A1:2011 - wersja angielska

  Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 3: Pustaki ceramiczne

  Wprowadza: EN 15037-3:2009+A1:2011 [IDT]

 49. PN-EN 15037-3+A1:2011 - wersja polska

  PN-EN 15037-3+A1:2011 - wersja polska

  Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 3: Pustaki ceramiczne

  Wprowadza: EN 15037-3:2009+A1:2011 [IDT]

 50. PN-EN 15037-4+A1:2013-10 - wersja angielska

  PN-EN 15037-4+A1:2013-10 - wersja angielska

  Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 4: Bloki styropianowe

  Wprowadza: EN 15037-4:2010+A1:2013 [IDT]

Produkty 501 do 550 z 887

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. 16
 13. ...
 14. 18

Ustaw kierunek malejący