PN-EN 14651+A1:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym -- Pomiary wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (granica proporcjonalności LOP)

Zakres

Określono metodę pomiaru wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu betonu zbrojonego włóknem stalowym na formowanych próbkach. Metoda prowadzi do określenia granicy proporcjonalności (LOP) i zestawu wartości szczątkowych wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu.Metoda badania przeznaczona jest dla włókien stalowych nie dłuższych niż 60 mm. Metoda może być również stosowana dla kombinacji włókien stalowych i, dla kombinacji włókien stalowych z innymi włóknami

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14651+A1:2007 - wersja angielska
Tytuł Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym -- Pomiary wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (granica proporcjonalności LOP)
Data publikacji 10-12-2007
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 14651:2005+A1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14651:2005 - wersja angielska
ICS 91.100.30