PN-T-45002:1998 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Telekomunikacyjne linie przewodowe -- Skrzyżowania z liniami kolejowymi -- Wymagania ogólne

Zakres

W projekcie normy przedstawiono ogólne wymagania dotyczące skrzyżowań telekomunikacyjnych linii przewodowych z liniami kolejowymi, zakres stosowania normy, a także wymagania formalno-prawne związane z wykorzystaniem skrzyżowań linii telekomunikacyjnych z liniami kolejowymi. Ustalono wymagania odnośnie: zabezpieczenia linii telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem na nie czynników występujących w wyniku działania trakcji kolejowej, dokumentacji technicznej przejść telekomunikacyjnych linii kablowych pod torami kolejowymi, ogólnych wymagań i opisów badań, które powinny być przeprowadzone w czasie prowadzenia robót i po ich zakończeniu

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-45002:1998 - wersja polska
Tytuł Telekomunikacyjne linie przewodowe -- Skrzyżowania z liniami kolejowymi -- Wymagania ogólne
Data publikacji 07-01-1998
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
ICS 33.040.50