PN-T-90335:1992/Az1:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Rozszerzono zakres normy, obejmując nim kable o izolacji z polietylenu piankowego z żyłami o średnicy 0,4 mm; stworzono możliwość stosowania na powłokę i osłonę nowych rodzajów polietylenów (o lepszej odporności na korozję naprężeniową); uściślono niektóre wymagania normy

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-90335:1992/Az1:1998 - wersja polska
Tytuł Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 23-07-1998
Data wycofania 05-11-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
ICS 33.120.20