PN-R-75374:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Dynia

Zakres

Określono wymagania jakościowe dotyczące dyni dostarczanej konsumentowi w stanie świeżym, w obrocie krajowym i międzynarodowym - w dwóch klasach jakości: I i II. Podano wymagania minimalne oraz szczegółowe, a także dopuszczalne tolerancje dotyczące wyglądu, zdrowotności, czystości, uszkodzeń, świeżości, zapachu, stopnia dojrzałości i wielkości. Ustalono postanowienia odnoszące się do pakowania i znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-75374:1996 - wersja polska
Tytuł Dynia
Data publikacji 30-12-1996
Data wycofania 10-11-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 67.080.20