PN-EN ISO 4629-1:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Oznaczanie liczby hydroksylowej -- Część 1: Metoda miareczkowa bez zastosowania katalizatora

Zakres

W niniejszej części ISO 4629 ustalono miareczkową metodę oznaczania wolnych grup hydroksylowych w substancjach błonotwórczych i spoiwach do farb i lakierów. Grupy hydroksylowe mogą pochodzić z wielowodorotlenowych alkoholi, niepełnych estrów, końcowych grup poliestrów lub hydroksylowanych kwasów tłuszczowych.
Metody nie stosuje się do żywic zawierających równocześnie grupy hydroksylowe i epoksydowe, gdyż te ostatnie wpływają na wynik. Metody nie stosuje się również do nitrocelulozy i żywic fenolowych.
Uwaga 1: Jeżeli, w przypadku spoiwa, ma być oznaczana tylko liczba hydroksylowa substancji błonotwórczej, należy mieć na uwadze to, że również inne składniki spoiwa mogą zawierać grupy hydroksylowe.
Uwaga 2: Metodę oznaczania liczby hydroksylowej żywic epoksydowych ustalono w ISO 7142.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4629-1:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Oznaczanie liczby hydroksylowej -- Część 1: Metoda miareczkowa bez zastosowania katalizatora
Data publikacji 22-07-2016
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 4629-1:2016 [IDT], ISO 4629-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4629:2000 - wersja polska
ICS 87.060.20