PN-EN ISO 4629:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4629-1:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Substancje błonotwórcze do wyrobów lakierowych -- Oznaczanie liczby hydroksylowej -- Metoda miareczkowa

Zakres

Ustalono miareczkową metodę oznaczania wolnych grup hydroksylowych w substancjach błonotwórczych i spoiwach do farb i lakierów. Grupy hydroksylowe mogą pochodzić z wielowodorotlenkowych alkoholi, niepełnych estrów, końcowych grup poliestrów lub hydroksylowanych kwasów tłuszczowych

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 4629:2000 - wersja polska
Tytuł Substancje błonotwórcze do wyrobów lakierowych -- Oznaczanie liczby hydroksylowej -- Metoda miareczkowa
Data publikacji 21-09-2000
Data wycofania 22-07-2016
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 4629:1998 [IDT], ISO 4629:1996 [IDT]
Zastępuje PN-C-89500:1986 - wersja polska
ICS 87.060.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4629-1:2016-07 - wersja angielska