PN-EN 14385:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie ogólnej emisji As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl i V

Zakres

Przedstawiono referencyjną manualną metodę oznaczania masowego stężenia specjalnych pierwiastków w zakresie od 0,005 do 0,5 mg/m3, w gazach odlotowych ze spalarni odpadów niebezpiecznych i komunalnych. Specjalne pierwiastki to: antymon (Sb), arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), kobalt (Co), miedź (Cu), ołów (Pb), mangan (Mn), nikiel (Ni), tal (Tl) i wanad (V). Może być również stosowana do oznaczania rtęci (Hg), gdy pobieranie próbek ze strumienia bocznego jest zgodne z EN 13211. Metoda może być również stosowana w odniesieniu do gazów odlotowych z innych źródeł wówczas gdy mają skład podobny do następującego: całkowity pył zawieszony od 0 do 20 mg/m3; TOC od 0 do 20 mg/m3; HCl od 0 do 20 mg/m3; HF od 0 do 2 mg/m3; SO2 od 0 do 100 mg/m3; NOx od 0 do 500 mg/m3 (jako NO2); CO od 0 do 250 mg/m3; CO2 od 0 do 15 procent (suchy, rzeczywisty); H2O (g) od 10 do 35 procent objętości, O2 od 3 do 17 procent (suchy, rzeczywisty)

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14385:2005 - wersja angielska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie ogólnej emisji As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl i V
Data publikacji 15-03-2005
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 14385:2004 [IDT]
ICS 13.040.40