PN-R-74100:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ziarno zbóż -- Proso

Zakres

Ustalono definicje dotyczące zanieczyszczeń. Podano podział na proso konsumpcyjne i paszowe. Określa wymagania ogólne, podstawowe i minimalne (zapach, wilgotność, zawartość zanieczyszczeń) oraz cechy dyskwalifikujące. Określono pakowanie, przechowywanie i transport. Podano metody badań, które stosuje się przy ocenie partii

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-74100:1992 - wersja polska
Tytuł Ziarno zbóż -- Proso
Data publikacji 30-06-1992
Data wycofania 12-07-2007
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
ICS 67.060