PN-EN 50710:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wymagania dotyczące zapewnienia bezpiecznych usług zdalnych w systemach ochrony przeciwpożarowej oraz w systemach zabezpieczeń technicznych

Zakres

Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dla zapewniania bezpiecznych usług zdalnych za pośrednictwem infrastruktury zdalnego dostępu (RAI) wykonywanych na miejscu lub poza nim (np. za pośrednictwem połączeń IP) w następujących systemach:
a) systemy bezpieczeństwa pożarowego, w tym, między innymi, systemy wykrywania i sygnalizacji pożarowej, stałe instalacje gaśnicze, systemy sterowania dymem i ciepłem,
b) systemy zabezpieczeń technicznych, w tym między innymi systemy sygnalizacji włamania i napadu, elektroniczne systemy kontroli dostępu, zewnętrzne systemy bezpieczeństwa obwodowego i systemy dozoru wizyjnego,
c) systemy alarmowe osobiste,
d) dźwiękowe systemy alarmowe;
e) kombinacja takich systemów,
f) systemy zarządzania połączone z systemami a) –e).
Niniejszy dokument nie obejmuje:
a) usług na miejscu bez korzystania ze zdalnego połączenia,
b )usług monitorowania i odbioru alarmów przez MARC, opisanych w normie EN 50518

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50710:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące zapewnienia bezpiecznych usług zdalnych w systemach ochrony przeciwpożarowej oraz w systemach zabezpieczeń technicznych
Data publikacji 17-06-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 323, Usług w Ochronie Osób i Mienia
Wprowadza EN 50710:2021 [IDT]
ICS 13.220.20, 13.320, 33.200