PN-EN 13748-1:2005/A1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Płytki lastrykowe -- Część 1: Płytki lastrykowe do zastosowań wewnętrznych

Zakres

Podano zmiany o charakterze edytorskim, technicznym i ogólnym do 15 paragrafów. Zmiany dotyczą punktów: Spis treści, Powołania normatywne, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.8, 5.6.1.3, 5.6.1.4, 5.6.2.4, 5.7.2.1.2, 5.8.7.1, 5.8.7.2, ZA.1, ZA.2.2, ZA.3. Oznakowanie CE

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13748-1:2005/A1:2009 - wersja polska
Tytuł Płytki lastrykowe -- Część 1: Płytki lastrykowe do zastosowań wewnętrznych
Data publikacji 29-12-2009
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 13748-1:2004/A1:2005 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 91.100.30