PN-EN 13748-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Płytki lastrykowe -- Część 1: Płytki lastrykowe do zastosowań wewnętrznych

Zakres

Określono materiały, właściwości i metody badań niezbrojonych płytek lastrykowych na spoiwie cementowym, które produkowane są fabrycznie i sprzedawane w postaci gotowej do ułożenia, do zastosowania wewnętrznego. Podano 13 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13748-1:2005/AC:2007P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13748-1:2005 - wersja polska
Tytuł Płytki lastrykowe -- Część 1: Płytki lastrykowe do zastosowań wewnętrznych
Data publikacji 03-06-2005
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 13748-1:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13748-1:2005 - wersja angielska
ICS 91.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN 13748-1:2005/A1:2009P, PN-EN 13748-1:2005/A1:2006E, PN-EN 13748-1:2005/AC:2007P