PN-A-74113:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wyroby piekarskie -- Bułka tarta

Zakres

Określono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne dla bułki tartej wraz z metodami badań. Opisano sposób pakowania oraz warunki przechowywania i transportu. W załączniku A podano sposoby sprawdzania cech organoleptycznych, w załączniku B podano metodę sprawdzania trwałości, w załączniku C podano wykaz norm i dokumentów zawierających metody oznaczania zawartości metali szkodliwych dla zdrowia

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74113:1997 - wersja polska
Tytuł Wyroby piekarskie -- Bułka tarta
Data publikacji 24-12-1997
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
ICS 67.060
Elementy dodatkowe PN-A-74113:1997/Az1:1999P