PN-A-88034:1998 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Chrupki -- Metody badań

Zakres

Określono sposób pobierania i przygotowywania próbek. Podano zalecany program badań, w którym ustalono kolejność wykonywania badań. Opisano badania organoleptyczne, fizykochemiczne oraz badania mikrobiologiczne

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88034:1998 - wersja polska
Tytuł Chrupki -- Metody badań
Data publikacji 18-02-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 67.060