PN-A-74205:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przetwory zbożowe -- Kasza, kaszki i mąka kukurydziana

Zakres

Określono wymagania jakościowe dotyczące przetworów kukurydzianych: kaszy, kaszki i mąki kukurydzianej przeznaczonych do przetwórstwa na produkty spożywcze (np. do produkcji płatków i chrupek, makaronu, pieczywa i wyrobów cukierniczych, do produkcji piwa) oraz przeznaczonych do sprzedaży rynkowej. Określono wymagania organoleptyczne, takie jak barwa, smak, zapach, wymagania fizykochemiczne, takie jak: wilgotność, zawartość tłuszczu, kwasowość tłuszczową, stopień rozdrobnienia, zawartość zanieczyszczeń, obecność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz ich pozostałości, obecność szkodników oraz ich pozostałości. Podano sposób pakowania oraz warunki przechowywania i transportu. Określono program badań, sposób pobierania próbek i metody badań. W załączniku do normy podano przykłady oznaczeń i sposoby ich wykorzystania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74205:1997 - wersja polska
Tytuł Przetwory zbożowe -- Kasza, kaszki i mąka kukurydziana
Data publikacji 12-03-1997
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
ICS 67.060