PN-ISO/IEC 27018:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady ochrony danych identyfikujących osobę (PII) w chmurach publicznych działających jako przetwarzający PII

Zakres

Niniejsza Norma międzynarodowa ustanawia powszechnie uznawane cele stosowania zabezpieczeń, zabezpieczenia oraz wytyczne do wdrażania środków ochrony danych identyfikujących osobę (PII - Personally Identifiable Information), zgodnie z pryncypiami zdefiniowanymi w normie ISO/IEC 29100, dla środowiska przetwarzania w chmurze. W szczególności, wytyczne zawarte w Normie Międzynarodowej zostały zaprezentowane w układzie normy ISO/IEC 27002, przy uwzględnieniu wymagań regulacyjnych odnoszących się do ochrony PII, które mogą mieć zastosowanie w kontekście środowisk ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji u dostawcy usługi chmury publicznej.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie dla organizacji wszystkich typów i wielkości, w tym podmiotów publicznych i prywatnych, jednostek administracji państwowej oraz organizacji typu non-profit ,które świadczą na rzecz innych organizacji usługi przetwarzania informacji w formie przetwarzania w chmurze, zgodnie z zawartą umową na świadczenie usług.
Wytyczne w tej Normie Międzynarodowej mogą mieć również odniesienie do organizacji działających jako administratorzy PII; jednakże administratorzy PII mogą podlegać dodatkowym przepisom, regulacjom i obowiązkom związanym z ochroną PII, które nie mają zastosowania do przetwarzających PII. Nie jest celem niniejszej Normy Międzynarodowej odniesienie się do takich dodatkowych obowiązków.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 27018:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady ochrony danych identyfikujących osobę (PII) w chmurach publicznych działających jako przetwarzający PII
Data publikacji 25-07-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 27018:2014 [IDT]
ICS 35.030