PN-ISO/IEC 29100:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Ramy prywatności

Zakres

W normie określono ramy prywatności, które obejmują:
— określenie wspólnej terminologii dotyczącej prywatności;
— zdefiniowanie aktorów i ich ról w przetwarzaniu danych
— opis uwarunkowań dotyczących zabezpieczeń prywatności;
— zapewnienie technologion informatycznym odniesień do znanych pryncypiów prywatności

Norma ma zastosowanie do osób fizycznych oraz organizacji uczestniczących w definiowaniu, zamawianiu,projektowaniu, opracowywaniu, testowaniu, utrzymaniu, administrowaniu i eksploatowaniu systemów teleinformatycznych lub usług, które wymagają zabezpieczeń prywatności przy przetwarzaniu PII.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 29100:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Ramy prywatności
Data publikacji 25-07-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 29100:2011 [IDT]
ICS 35.030
Elementy dodatkowe PN-ISO/IEC 29100:2017-07/A1:2019-09E