PN-ISO/IEC 29151:2019-01 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach

Zakres

W niniejszej rekomendacji | Normie Międzynarodowej określono cele zabezpieczeń, zabezpieczenia i wytyczne dotyczące wdrożenia zabezpieczeń w celu spełnienia wymagań zidentyfikowanych w trakcie szacowania ryzyka i oceny skutków związanych z ochroną informacji o identyfikowalnych osobach (PII).
W szczególności, w niniejszej rekomendacji | Normie Międzynarodowej podano wytyczne opracowane na podstawie ISO/IEC 27002, z uwzględnieniem wymagań dotyczących przetwarzania PII, które mogą mieć zastosowanie w kontekście środowisk, w których występuje ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji w organizacjach.
Niniejsza rekomendacja | Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do wszystkich typów i rozmiarów organizacji działających jako administratorzy PII (zgodnie z definicją w ISO/IEC 29100), w tym do publicznych i prywatnych firm, organów rządowych i organizacji non–profit, które przetwarzają PII.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 29151:2019-01 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach
Data publikacji 24-01-2019
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 29151:2017 [IDT]
ICS 35.030