PN-ISO/IEC 27013:2014-01 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne do zintegrowanego wdrożenia ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-1

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wytyczne do zintegrowanego wdrożenia ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-1 dla tych organizacji, które zamierzają:
a) wdrożyć ISO/IEC 27001 w sytuacji, gdy ISO/IEC 20000-1 została wdrożona lub vice-versa;
b) wdrożyć obie normy ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-1 równocześnie;
c) zintegrować istniejące systemy zarządzania zgodne, odpowiednio, z ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-1.
W niniejszej Normie Międzynarodowej skoncentrowano się wyłącznie na zintegrowanym wdrożeniu ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-1.
W praktyce, ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-1 mogą być integrowane z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001 oraz ISO 14001.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 27013:2014-01 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne do zintegrowanego wdrożenia ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-1
Data publikacji 20-01-2014
Data wycofania 12-10-2021
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 27013:2012 [IDT]
ICS 03.080.99, 35.020, 35.030