PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Technika informatyczna -- Zarządzanie usługami -- Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami

Zakres

Niniejsza część ISO/IEC20000 jest normą dla systemu zarządzania usługami (SMS). Wyszczególniono w niej wymagania stawiane dostawcy usług dotyczące planowania, ustanawiania, wdrażania, obsługi, monitorowania, przeprowadzania przeglądów, utrzymywania oraz doskonalenia systemu zarządzania usługami (SMS). Wymagania te uwzględniają projektowanie, przekazanie, dostarczanie i doskonalenie usług w celu spełnienia wymagań dla usług. Niniejsza część ISO/IEC20000 może być stosowana:
a) przez organizacje, które poszukują usług od dostawców usług i które oczekują zapewnienia, że ich wymagania dla usług będą spełnione;
b) przez organizacje, które wymagają spójnego podejścia wszystkich swoich dostawców usług , włączając tych w łańcuchu dostaw;
c) przez usługodawcę, który chce wykazać zdolność do projektowania, przekazywania, dostarczania i doskonalenia usług, które spełniają wymagania dla usług;
d) przez usługodawcę w celu monitorowania, przeprowadzania pomiarów i przeglądów swoich procesów zarządzania usługami oraz usług;
e) przez usługodawcę w celu poprawy projektowania, przekazywania i dostarczania usług poprzez skuteczne wdrożenie i obsługę systemu zarządzania usługami (SMS);
f) przez rzeczoznawcę lub audytora jako kryterium oceny zgodności systemu zarządzania usługami (SMS) dostawcy usług z wymaganiami w niniejszej części ISO/IEC20000.
Wszystkie wymagania podane w niniejszej części ISO/IEC20000 są ogólne i możliwe do stosowania przez wszystkich dostawców usług, bez względu na ich rodzaj, wielkość i charakter świadczonych usług. Wykluczenie dowolnego wymagania z Rozdziałów od 4 do 9 nie jest akceptowalne, jeżeli usługodawca deklaruje zgodność z niniejszą częścią ISO/IEC20000, niezależnie od charakteru organizacji usługodawcy.
Usługodawca może zademonstrować zgodność z wymaganiami wg Rozdziału 4 jedynie poprzez okazanie dowodów spełnienia wszystkich wymagań wg Rozdziału 4. W odniesieniu do wymagań z Rozdziału 4 usługodawca nie może polegać na dowodach nadzorowania procesów obsługiwanych przez strony trzecie.
Usługodawca może zademonstrować zgodność z wymaganiami wg Rozdziałów od 5 do 9 poprzez okazanie dowodów spełnienia wszystkich wymagań. Alternatywnie, usługodawca może okazać dowody spełnienia przez siebie większości wymagań oraz dowody nadzorowania procesów obsługiwanych przez strony trzecie, dla tych procesów lub ich części, których usługodawca bezpośrednio nie obsługuje.
Z zakresu niniejszej części ISO/IEC20000 wyłączona jest specyfikacja produktów i narzędzi. Jednak, organizacja może wykorzystać niniejszą część ISO/IEC20000 jako pomoc do opracowania produktów lub narzędzi wspierających działanie systemu zarządzania usługami.
UWAGA: ISO/IEC TR 20000-3 dostarcza wytycznych do określenia zakresu definicji i zastosowania niniejszej części ISO/IEC 20000. Obejmuje ona dalsze wyjaśnienia dotyczące nadzoru procesów obsługiwanych przez strony trzecie.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Zarządzanie usługami -- Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami
Data publikacji 20-01-2014
Data wycofania 12-10-2021
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC 20000-1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-ISO/IEC 20000-1:2007 - wersja polska, PN-ISO/IEC 20000-1:2007/Ap1:2008 - wersja polska
ICS 03.080.99, 35.020