PN-EN 1860-1:2004/A1:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1860-1:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla -- Część 1: Grille opalane paliwami stałymi -- Wymagania i metody badań

Zakres

W Rozdziale 6 i w Rozdziale 7 zmieniono treść ostrzeżenia

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1860-1:2004/A1:2006 - wersja polska
Tytuł Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla -- Część 1: Grille opalane paliwami stałymi -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 13-11-2006
Data wycofania 01-07-2013
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny RS SPU, Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 1860-1:2003/A1:2006 [IDT]
Dyrektywa 2001/95/EC
ICS 75.160.10, 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 1860-1:2013-07 - wersja angielska