PN-ISO 6730:2008 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Mleko -- Oznaczanie liczby jednostek tworzących kolonie drobnoustrojów psychrotrofowych -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 6,5 stopni C

Zakres

Podano metodę oznaczania jednostek tworzących kolonie (jtk) drobnoustrojów psychrotrofowych w mleku surowym i poddanym obróbce cieplnej, przez liczenie kolonii wyrosłych w temperaturze 6,5 °C

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6730:2008 - wersja polska
Tytuł Mleko -- Oznaczanie liczby jednostek tworzących kolonie drobnoustrojów psychrotrofowych -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 6,5 stopni C
Data publikacji 17-12-2008
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza ISO 6730:2005 [IDT]
Zastępuje PN-A-86034-06:1993 - wersja polska
ICS 07.100.30