PN-A-86034-06:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6730:2008 - wersja polska, PN-ISO 8552:2008 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Drobnoustroje psychrotrofowe - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 6,5 i 21 stopni C

Zakres

Norma dotyczy oznaczania liczby drobnoustrojów psychrotrofowych w mleku i śmietance. Podano 2 rodzaje metod: oznaczanie w temperaturze 6,5 stopni C przez 10 dni (metoda odwoławcza) i oznaczanie w temperaturze 21 stopni C przez 25 h (metoda rutynowa). Metody polegają na posiewie próbek na określonych pożywkach hodowlanych, inkubacji w określonych warunkach tlenowych, policzeniu wyrosłych kolonii i obliczeniu liczby drobnoustrojów w 1 ml lub 1 g próbki

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86034-06:1993 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Drobnoustroje psychrotrofowe - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 6,5 i 21 stopni C
Data publikacji 28-06-1993
Data wycofania 17-12-2008
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza ISO 6730:1992 [NEQ]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-ISO 6730:2008 - wersja polska, PN-ISO 8552:2008 - wersja polska