PN-A-86930:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 10540-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Tłuszcze roślinne jadalne -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości fosforu

Zakres

Ustalono dwie metody: metoda z błękitem molibdenowym jako odwoławcza i metoda z wanadanem amonowym jako rutynowa. Obydwie metody polegają na spektrofotometrycznym pomiarze absorbancji powstałego barwnego kompleksu

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86930:1988 - wersja polska
Tytuł Tłuszcze roślinne jadalne -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości fosforu
Data publikacji 08-01-1988
Data wycofania 27-10-2005
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Zastępuje PN-A-86930:1979 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-ISO 10540-1:2005 - wersja polska