PN-ISO 6578:2016-08 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Schłodzone ciecze węglowodorowe -- Pomiary statyczne -- Procedura obliczeniowa

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Międzynarodowej określono obliczenia, jakie należy wykonać, aby przeliczyć objętość schłodzonej cieczy węglowodorowej, jak np. LPG lub LNG, z warunków pomiarowych na równoważną objętość cieczy lub pary w standardowej temperaturze i ciśnieniu, lub równoważną masę lub energię (wartość kaloryczna). Dotyczy to ilości schłodzonych cieczy węglowodorowych przechowywanych lub przeładowywanych do lub ze zbiorników i mierzonych w statycznych warunkach magazynowania przez urządzenia pomiarowe zbiornika.

1.2 Stosując niniejsze procedury, końcową ilość należy wyrazić w postaci:

a) masy (patrz uwaga);

b) energii (wartości kalorycznej);

c) ekwiwalentu objętościowego pary w warunkach standardowych.

UWAGA – Współczesną praktyką w pomiarach LPG jest podawanie masy pozornej w powietrzu.

Współczynniki w Tablicy 1 mogą być stosowane do przeliczenia masy na masę pozorną w powietrzu.

1.3 Jeżeli jest wymagane wyrażenie objętości cieczy w standardowej temperaturze, to procedury
i korelacje do określenia takich ilości są podane w Rozdziale 4. Standardową temperaturą odniesienia dla produktów naftowych jest 15 OC (patrz ISO 5024), ale istnieją także odniesienia do obliczeń dla innych powszechnie stosowanych temperatur odniesienia, np. 20 OC.

1.4 Jeżeli do obliczania ilości wymagana jest gęstość produktu lub jego wartość kaloryczna, to dane te powinny być wyznaczone w sposób bezpośredni lub wyliczone na podstawie analizy składu produktu. Procedury tych dodatkowych obliczeń są podane w Rozdziałach 8 i 9.

1.5 Obowiązkowe dane podstawowe i odniesienia źródłowe stosowane w procedurach obliczeniowych są podane w Załącznikach od A do F.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6578:2016-08 - wersja polska
Tytuł Schłodzone ciecze węglowodorowe -- Pomiary statyczne -- Procedura obliczeniowa
Data publikacji 17-08-2016
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza ISO 6578:1991 [IDT]
ICS 75.180.30, 75.200