PN-EN ISO/IEC 17024:2012 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera zasady i wymagania dotyczące jednostki certyfikującej osoby w odniesieniu do specyficznych wymagań, łącznie z opracowywaniem i utrzymywaniem programu certyfikacji osób.
UWAGA Dla celów niniejszej Normy Międzynarodowej, termin „jednostka certyfikująca” stosowany jest w miejsce pełnego terminu „jednostka certyfikująca osoby”, zaś termin „program certyfikacji” stosowany jest w miejsce pełnego terminu „program certyfikacji osób”.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO/IEC 17024:2012/Ap2:2015-01P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17024:2012 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby
Data publikacji 27-05-2014
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17024:2012 [IDT], ISO/IEC 17024:2012 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17024:2004 - wersja polska
ICS 03.120.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO/IEC 17024:2012/Ap2:2015-01P