PN-ISO 5667-9:2005 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 9: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód morskich

Zakres

Podano wytyczne dotyczące zasad opracowywania programów i technik pobierania oraz utrwalania i przechowywania próbek wody morskiej z obszarów pływowych (np. estuariów, rejonów pływowych, morskich wód przybrzeżnych i otwartego morza). Nie dotyczy pobierania próbek do analiz mikrobiologicznych lub biologicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 5667-9:2005 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 9: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód morskich
Data publikacji 04-11-2005
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza ISO 5667-9:1992 [IDT]
ICS 13.060.10, 13.060.45