PN-ISO 3545-3:1996 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Rury stalowe i kształtki -- Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych -- Kształtki rurowe o przekroju okrągłym

Zakres

Zdefiniowano najczęściej stosowane symbole w normalizacji, aby ułatwić stosowanie terminologii w normach dotyczących stalowych przekrojów pustych i wyrobów z nimi związanych. Na pięciu rysunkach zilustrowano sens tekstu. Załącznik A zawiera bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 3545-3:1996 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe i kształtki -- Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych -- Kształtki rurowe o przekroju okrągłym
Data publikacji 30-12-1996
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza ISO 3545-3:1989 [IDT]
ICS 01.080.30, 23.040.40