PN-ISO 4156:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN
Połączenia wielowypustowe ewolwentowe walcowe osiowane na bokach zębów -- Wymiary, tolerancje i sprawdzanie

Zakres

Podano wymagania i informacje dotyczące projektowania, wykonania i sprawdzania wielowypustów ewolwentowych. Zdefiniowano i zestawiono w tablicach wymiary graniczne, tolerancje i odchyłki wykonania, wyrażając długości w milimetrach i kąty w stopniach

* wymagane pola

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4156:1999 - wersja polska
Tytuł Połączenia wielowypustowe ewolwentowe walcowe osiowane na bokach zębów -- Wymiary, tolerancje i sprawdzanie
Data publikacji 01-04-1999
Data wycofania 25-06-2007
Liczba stron 290
Grupa cenowa XG
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 112, Przekładni Zębatych
Wprowadza ISO 4156:1981 [IDT], ISO 4156:1981/Amd 1:1992 [IDT]
Zastępuje PN-M-85010:1969 - wersja polska
ICS 21.120.30