PN-EN 927-1:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 1: Klasyfikacja i dobór

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej ustalono system klasyfikacji systemów powłokowych i wyrobów lakierowych na powierzchnie drewna zastosowanego na zewnątrz ze względu na przeznaczenie, wygląd i warunki ekspozycji. Zdefiniowano również poszczególne składniki systemu wielopowłokowego (grunt, powłoka międzywarstwowa, powłoka nawierzchniowa itd.) Niniejsza norma dotyczy wszystkich wyrobów lakierowych i systemów powłokowych przeznaczonych do dekoracji i ochrony powierzchni drewna zastosowanego na zewnątrz łącznie z tymi, które zawierają dodatki biobójcze w celu ochrony powłok i ich powierzchni (konserwacja powłoki). Wyroby lakierowe mogą zawierać biologicznie aktywne dodatki w celu zabezpieczenia wyrobu w stanie płynnym, na przykład podczas przechowywania (zabezpieczenie w opakowaniu) lub ich ochrony na granicy styku z drewnem (np. ochrona przeciw siniźnie). Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do środków ochrony drewno. Środki ochrony drewna mogą jednakże być częścią systemu powłokowego objętego niniejszą normą. Informacje o kryteriach doboru i wskazówki dla użytkownika przedstawiono w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 927-1:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 1: Klasyfikacja i dobór
Data publikacji 18-06-2013
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN 927-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 927-1:2000 - wersja polska
ICS 71.100.50, 87.040