PN-ISO 18589-1:2010 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 1: Zasady ogólne i definicje

Zakres

Omówiono ogólne wymagania dotyczące przeprowadzania badań promieniotwórczości w próbkach gleby, w tym również pobieranie próbek do celów ochrony radiologicznej

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 18589-1:2010 - wersja polska
Tytuł Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 1: Zasady ogólne i definicje
Data publikacji 24-09-2010
Data wycofania 01-10-2021
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza ISO 18589-1:2005 [IDT]
ICS 17.240, 13.080.01