PN-ISO 15592-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Krajanka tytoniowa do ręcznego sporządzania wyrobów do palenia i wyroby do palenia z niej wykonane -- Metody pobierania próbek, kondycjonowanie i analiza -- Część 2: Warunki kondycjonowania i badań

Zakres

Określono warunki kondycjonowania i badań krajanki tytoniowej oraz ręcznie wykonanych wyrobów do palenia a także produktów i materiałów stosowanych do wykonania wyrobów do palenia, dla których wymagane jest uprzednie kondycjonowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 15592-2:2005 - wersja polska
Tytuł Krajanka tytoniowa do ręcznego sporządzania wyrobów do palenia i wyroby do palenia z niej wykonane -- Metody pobierania próbek, kondycjonowanie i analiza -- Część 2: Warunki kondycjonowania i badań
Data publikacji 12-10-2005
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 39, Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
Wprowadza ISO 15592-2:2001 [IDT]
ICS 65.160