PN-G-04040:2002 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Węgiel kamienny -- Pobieranie próbek węgla do badań samozapalności metodą kalorymetryczną

Zakres

Podano metodę pobierania próbek węgla z pokładów w podziemnych zakładach górniczych, przeznaczonych do badań samozapalności metodą kalorymetryczną określając miejsca pobrania, a także wielkość próbek, znakowanie, pakowanie, przechowywanie i transport. Podano definicję terminu próbka pierwotna

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-04040:2002 - wersja polska
Tytuł Węgiel kamienny -- Pobieranie próbek węgla do badań samozapalności metodą kalorymetryczną
Data publikacji 10-12-2002
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ICS 73.040