PN-ISO 4387:2003 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Papierosy -- Oznaczanie surowego kondensatu dymu i substancji smolistych z użyciem analitycznego aparatu do rutynowego spalania papierosów

Zakres

Opisano metody oznaczania surowego kondensatu, a następnie substancji smolistych wydzielonych i zebranych z użyciem analitycznego aparatu do rutynowego spalania papierosów. Podano dziesięć terminów i definicji oraz trzy skróty. Opisano zasadę metody, aparaturę, pobieranie próbek. W zakresie oznaczania surowego kondensatu dymu podano sposób przygotowania papierosów do spalania, wykonania badań przed spalaniem, spalania i zbierania kondensatu dymu, oznaczania i obliczania masy oraz dalszego postępowania. Szczegółowo omówiono składowe sprawozdania z badań, jak również dane dotyczące powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4387:2003 - wersja polska
Tytuł Papierosy -- Oznaczanie surowego kondensatu dymu i substancji smolistych z użyciem analitycznego aparatu do rutynowego spalania papierosów
Data publikacji 17-10-2003
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 39, Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
Wprowadza ISO 4387:2000 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 4387:1999 - wersja polska
ICS 65.160
Elementy dodatkowe PN-ISO 4387:2003/A1:2018-02E, PN-ISO 4387:2003/A2:2018-02E