PN-ISO 15592-3:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Krajanka tytoniowa do ręcznego sporządzania wyrobów do palenia i wyroby do palenia z niej wykonane -- Metody pobierania próbek, kondycjonowanie i analiza -- Część 3: Oznaczanie surowego kondensatu dymu wyrobów do palenia, z użyciem analitycznego aparatu do rutynowego spalania papierosów, przygotowanie do oznaczania wody i nikotyny oraz obliczania substancji smolistych

Zakres

Określono warunki kondycjonowania i badań krajanki tytoniowej oraz ręcznie wykonanych wyrobów do palenia a także produktów i materiałów stosowanych do wykonania wyrobów do palenia, dla których wymagane jest uprzednie kondycjonowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 15592-3:2005 - wersja polska
Tytuł Krajanka tytoniowa do ręcznego sporządzania wyrobów do palenia i wyroby do palenia z niej wykonane -- Metody pobierania próbek, kondycjonowanie i analiza -- Część 3: Oznaczanie surowego kondensatu dymu wyrobów do palenia, z użyciem analitycznego aparatu do rutynowego spalania papierosów, przygotowanie do oznaczania wody i nikotyny oraz obliczania substancji smolistych
Data publikacji 21-10-2005
Data wycofania 21-10-2010
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 39, Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
Wprowadza ISO 15592-3:2003 [IDT]
ICS 65.160