PN-ISO 10976:2015-03 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Schłodzone lekkie węglowodory płynne -- Pomiary ładunków na pokładzie transportowców LNG

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono wszystkie kroki potrzebne do właściwego pomiaru
i rozliczania ilości ładunków na transportowcach skroplonego gazu ziemnego (LNG). Uwzględniono w niej pomiary objętości cieczy, objętości pary, temperatury i ciśnienia oraz rozliczenia całkowitej ilości ładunku na pokładzie, lecz nie ograniczono się do tych pomiarów i rozliczeń. W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano zastosowanie powszechnych systemów pomiarowych używanych na pokładzie transportowców LNG, co ma na celu zwiększenie ogólnej wiedzy i usprawnienie procesów pomiaru LNG dla wszystkich zainteresowanych stron. W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania ogólne dla stron zaangażowanych w handel LNG na statkach i na lądzie.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10976:2015-03 - wersja polska
Tytuł Schłodzone lekkie węglowodory płynne -- Pomiary ładunków na pokładzie transportowców LNG
Data publikacji 03-03-2015
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza ISO 10976:2012 [IDT]
ICS 75.180.30