PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 8: Wytyczne dotyczące określania wieku

Zakres

W niniejszym Raporcie Technicznym dostarczono wytyczne dotyczące określania najniższego wieku, w którym dzieci zaczynają bawić się zabawkami w poszczególnych podkategoriach zabawek, i jest on skierowany głównie do producentów i organizacji, którzy oceniają zgodność zabawek z normami bezpieczeństwa.
Niniejszy Raport Techniczny może być także zastosowany jako źródło do określania poprawności wykorzystania zabawek dla najmłodszej grupy wiekowej przez dystrybutorów, instytucje oraz organizacje związane z dziecięcą zabawą, jak również instytucje pediatryczne, nauczycieli, innych specjalistów, którzy używają zabawek w swoich codziennych zajęciach, a także przez konsumentów.
Wiek, w którym dzieci rozwijają różne umiejętności, jest unikatowy dla każdego poszczególnego dziecka. Niniejsze wytyczne ilustrują przedziały wiekowe, w jakich przeciętne dziecko rozwija określone umiejętności.
Mimo że podział pod względem wieku ma implikacje dotyczące bezpieczeństwa, nie jest zamierzeniem, aby niniejsze wytyczne odnosiły się do określonych wymagań bezpieczeństwa. Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla zabawek można znaleźć w serii norm ISO 8124 dotyczących bezpieczeństwa zabawek (i w innych regionalnych normach i przepisach z zakresu bezpieczeństwa zabawek). Przykładowo, takie normy ograniczają obecność małych części i małych kulek w zabawkach przeznaczonych dla określonych grup wiekowych, z powodu ryzyka zadławienia się.
Niniejsze wytyczne dotyczące określania wieku oparte są na poradach ekspertów i tradycyjnych modelach zabaw dziecięcych; mogą one różnić się od krajowych lub regionalnych przepisów lub dyrektyw, które klasyfikują zabawkę, lub kategorię zabawek, jako przeznaczoną dla innego wieku.
W Załączniku B podano szczegóły dotyczące sposobu, w jaki informacje o zabawkach elektronicznych oraz elektronika w zabawkach były rozważane w trakcie opracowania niniejszych wytycznych dotyczących określania wieku.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo zabawek -- Część 8: Wytyczne dotyczące określania wieku
Data publikacji 02-05-2018
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza CEN ISO/TR 8124-8:2016 [IDT], ISO/TR 8124-8:2016 [IDT]
ICS 97.200.50