PN-ISO 10540-3:2005 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości fosforu -- Część 3: Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP)

Zakres

Opisano metodę do ilościowego oznaczania zawartości fosforu w oleju, ograniczoną do olejów o niskiej zawartości fosforu, nie wykazujących zmętnień ani widocznych osadów. Podano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób obliczania wyników i tworzenia sprawozdania z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjny) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności. W załączniku B (informacyjny) podano ustawienie aparatury

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10540-3:2005 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości fosforu -- Część 3: Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP)
Data publikacji 20-10-2005
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza ISO 10540-3:2002 [IDT]
ICS 67.200.10