PN-A-86918:1984 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 3960:1996 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Tłuszcze roślinne jadalne -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości nadtlenków

Zakres

Zasada metody polega na ilościowym oznaczaniu jodu wydzielonego z jodku potasowego w wyniku działania nadtlenków znajdujących się w badanym tłuszczu. Uwolniony jod odmiareczkowuje się za pomocą roztworu tiosiarczanu sodowego o stężeniu 1 lub 5 milimoli na 1l. Podano opis pobierania próbek, przygotowania ich do badań, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników (wg podanego wzoru), określenie precyzji metody. Zamieszczono dwie tabele: w pierwszej podano wielkości próbek w zależności od przewidywanej zawartości nadtlenków. W drugiej dopuszczalne różnice pomiędzy wynikami oznaczań wykonanych w różnych laboratoriach. wynik oznaczania jest wyrażony jako ilość jednostek tlenu aktywnego na 1kg tłuszczu.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86918:1984 - wersja polska
Tytuł Tłuszcze roślinne jadalne -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości nadtlenków
Data publikacji 04-04-1984
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Zastępuje PN-A-86918:1976 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-ISO 3960:1996 - wersja polska