PN-EN 12972:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12972:2003 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Zbiorniki do przewozu ładunków niebezpiecznych -- Badania, kontrola i znakowanie zbiorników metalowych

Zakres

W normie określono rodzaje badań, kontroli i znakowania wymagane do dopuszczenia typu, kontroli wstępnej, kontroli okresowej, kontroli pośredniej i kontroli specjalnej zbiorników metalowych (płaszcza i osprzętu) drogowych pojazdów zbiornikowych, kolejowych wagonów cystern, zbiorników przewoźnych i kontenerów zbiornikowych do przewozu ładunków niebezpiecznych o pojemności większej niż 450 litrów. Wymagań normy nie stosuje się do zbiorników zawierających butle gazu, pojazdów akumulatorowych, wagonów akumulatorowych zawierających butle, rury, bębny ciśnieniowe, zestawy butli, wieloelementowe butle do gazu oraz do kontenerów pośrednich do przewozu ładunków masowych

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12972:2002 - wersja angielska
Tytuł Zbiorniki do przewozu ładunków niebezpiecznych -- Badania, kontrola i znakowanie zbiorników metalowych
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 07-11-2003
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 12972:2001 [IDT]
ICS 43.080.10, 45.060.20, 23.020.20, 13.300
Zastąpiona przez PN-EN 12972:2003 - wersja polska