PN-EN ISO 20088-1:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Określenie odporności materiałów izolacyjnych na rozlewy kriogeniczne -- Część 1: Fazy ciekłe

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę określającą odporność na rozlewy cieczy kriogenicznej systemów ochrony przed rozlewami cieczy kriogenicznej (CSP). Ma to zastosowanie, gdy systemy CSP są instalowane na stali węglowej i będą w kontakcie z cieczami kriogenicznymi.
Jako medium kriogeniczne stosowany jest ciekły azot, ponieważ ma on niższy punkt wrzenia niż skroplony gaz ziemny lub ciekły tlen i nie jest palny. Dodatkowo może on być bezpiecznie stosowany z wyposażeniem.
Przyszłe części normy obejmą fazę pary oraz warunki ekspozycji strumienia.
Badanie laboratoryjne odpowiada za przeprowadzenie właściwej oceny ryzyka według miejscowych przepisów w celu uwzględnienia narażenia wyposażenia i personelu na oddziaływanie ciekłego i gazowego azotu.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20088-1:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Określenie odporności materiałów izolacyjnych na rozlewy kriogeniczne -- Część 1: Fazy ciekłe
Data publikacji 24-01-2017
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 20088-1:2016 [IDT], ISO 20088-1:2016 [IDT]
ICS 23.020.40