PN-EN 1473:2016-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1473:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Instalacje i wyposażenie do skroplonego gazu ziemnego -- Projektowanie instalacji na lądzie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wytyczne do projektowania, budowy i użytkowania wszystkich instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) na lądzie, łącznie z instalacjami do skraplania, magazynowania, odparowania, przesyłu i obsługi LNG.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy instalacji, w których magazynowanie LNG odbywa się pod nadciśnieniem niższym od 0,5 bar i o pojemności powyżej 200 t oraz dla następujących typów instalacji:
- instalacje do skraplania LNG, pomiędzy oznaczonymi granicami wejścia gazu i wyjścia, którą jest zazwyczaj kolektor statku i/lub, gdy jest to stosowane, stacja zasilania cysterny samochodowej; gaz zasilający może być z kopalni gazu, towarzyszący ropie naftowej, dostarczany z systemu przesyłowego lub ze źródeł odnawialnych;
- instalacje regazyfikacji LNG (instalacja) pomiędzy kolektorem statku i oznaczoną granicą
wyjścia gazu;
- instalacje do wyrównywania szczytów, pomiędzy oznaczonymi granicami wejścia i
wyjścia gazu;
- stałe części instalacji magazynowania LNG.
Krótki opis każdej z tych instalacji podano w Załączniku G.
Rozwiązania pływające (FPSO, FSRU, SRV), jak morskie lub w pobliżu morza nie są objęte niniejszą Normą Europejską, nawet jeżeli mogą być zastosowane pewne idee, zasady lub zalecenia.
Jednakże, w przypadku zacumowanych FSRU z przesyłem LNG poprzez nabrzeże mają zastosowanie następujące zalecenia dla nabrzeża i instalacji powierzchniowych, jeżeli nabrzeże znajduje się w granicach 3 000 m od linii brzegowej.
W przypadku rozwiązania FSU, część na brzegu jest objęta zaleceniami niniejszej normy.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do instalacji specjalnie odnoszonych lub objętych innymi normami, np. instalacjami do tankowania LNG, drogowymi lub kolejowymi cysternami LNG i zbiornikami magazynowymi LNG.
Instalacje o pojemności magazynowania od 50 t do 200 t ze zbiornikami o nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bar są objęte przez EN 13645.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1473:2016-09 - wersja angielska
Tytuł Instalacje i wyposażenie do skroplonego gazu ziemnego -- Projektowanie instalacji na lądzie
Data publikacji 07-09-2016
Data wycofania 07-10-2021
Liczba stron 136
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza EN 1473:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1473:2008 - wersja polska
ICS 75.200
Zastąpiona przez PN-EN 1473:2021-10 - wersja angielska