PN-IEC 60364-7-701:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-701:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy

Zakres

Norma dotyczy wanien, pryszniców natryskowych wraz z otaczającymi je strefami, gdzie ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest zwiększone z powodu zmniejszenia rezystancji ciała i stykania się ciała z częściami o potencjale ziemi. Zasadniczo nie dotyczy zamkniętych, prefabrykowanych kabin z natryskami. Nie zawiera wymagań specjalnych dotyczących pomieszczeń wyposażonych w wanny do celów leczniczych

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-7-701:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy
Data publikacji 02-09-1999
Data wycofania 01-09-2009
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-7-701:1984 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-701:1991 - wersja polska
ICS 91.140.50, 91.140.70
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-701:2007 - wersja angielska