PN-HD 60364-7-701:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-701:2010 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk

Zakres

Dotyczy instalacji elektrycznych w pomieszczeniach wyposażonych w zamocowaną na stałe wannę lub natrysk oraz w strefach okolicznych jak podano w niniejszej normie

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-7-701:2007 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk
Data publikacji 18-04-2007
Data wycofania 15-06-2010
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-701:2007 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60364-7-701:1999 - wersja polska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-701:2010 - wersja polska