PN-HD 60364-7-730:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-730: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie jednostek żeglugi śródlądowej

Zakres

Wymagania szczegółowe w niniejszej części HD 60364 dotyczą zasilania jednostek żeglugi śródlądowej wykorzystywanych w celach handlowych, administracyjnych oraz wycieczkowych.

Dodatkowe wymagania podano w normie EN 15869, Część 1 i 2.

Wymagania szczegółowe nie mają zastosowania do instalacji pokładowych na statkach żeglugi śródlądowej. Dodatkowe wymagania dotyczące tych instalacji podano w normie EN 15869-3.

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-7-730:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-730: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie jednostek żeglugi śródlądowej
Data publikacji 24-09-2015
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-730:2015 [IDT]
ICS 47.020.60, 91.140.50