PN-EN 62606:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 185,90  PLN Z VAT: 228,66  PLN
Wymagania ogólne dla urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Zakres

Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do urządzeń do detekcji zwarć łukowych (dalej nazywanych AFDD) przeznaczonych do użytku domowego i podobnych zastosowań w obwodach a.c.
UWAGA 1 W USA urządzenia Arc Fault Circuit Interrupters (AFCI) są uważane za podobne do AFDD.
AFDD jest skonstruowany przez producenta:
- jako jedno urządzenie mające możliwość otwierania chronionego obwodu w określonych warunkach; lub
- jako pojedyncze urządzenie zawierające urządzenie ochronne; lub
- jako odrębny element, zgodnie z Załącznikiem D zmontowane na miejscu z zadeklarowanym urządzeniem ochronnym.
Zintegrowanym urządzeniem zabezpieczającym powinien być wyłącznik zgodny z normą IEC 60898-1 lub RCD zgodny zarówno z IEC 61008-1, IEC 61009-1 lub IEC 62423.
Urządzenia te mają zmniejszyć ryzyko pożaru w obwodach odbiorczych stałej instalacji spowodowanego działaniem prądów zwarć łukowych, które stwarzają zagrożenie zapłonu ognia w pewnych warunkach, jeśli iskrzenie trwa.
Ochrona przed zapłonem ognia od przepięcia spowodowanego przerwą w przewodzie neutralnym instalacji trójfazowej, którą należy uwzględnić w tego typu sprzęcie jako opcja dodatkowa jest w przygotowaniu jak to podano w 9.22.
UWAGA 2 Prądy błądzące prowadzą do iskrzenia i dlatego mogą być przyczyną zapłonu ognia.
Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy urządzeń jednocześnie wykrywających i odróżniających prądy zwarcia łukowego w odniesieniu do zagrożenia pożarowego i określa kryteria działania według określonych warunków otwierania obwodu gdy prąd zwarcia łukowego przekracza dopuszczalne wartości podane w tej normie.
AFDD zgodne z niniejszą normą, z wyjątkiem tych z nieprzerwanym przewodem neutralnym, nadają się do stosowania w układach IT.
Maksymalne znamionowe napięcie zasilania wynosi 240 V a.c.
AFDD zgodne z niniejszą normą przyłącza się albo pomiędzy przewodami - fazowym i neutralnym lub pomiędzy dwoma przewodami fazowymi.
Maksymalny prąd znamionowy (In) wynosi 63 A a.c.
AFDD zasilane z baterii lub obwodu innego niż chroniony obwód nie są objęte niniejszą normą.
AFDD zapewniają właściwą izolację, i są przeznaczone do obsługi przez osoby nie przeszkolone i nie wymagają konserwacji.
Szczegółowe wymagania mogą być konieczne dla:
- AFDD wbudowanych lub przeznaczonych tylko do współpracy z wtyczkami i gniazdami wtyczkowymi lub z łącznikami urządzeń do użytku domowego lub podobnego;
- AFDD przeznaczonych do użytkowania przy częstotliwościach innych niż 50 Hz lub 60 Hz.
UWAGA 3 Dla AFDD wbudowanych lub przeznaczonych tylko do gniazd wtyczkowych wymagania tej normy mogą być stosowane, w miarę możliwości w połączeniu z wymaganiami normy IEC 60884-1 lub wymogów kraju, w którym produkt jest wprowadzany na rynek.
UWAGA 4 W Wielkiej Brytanii wtyczki i gniazda wtyczkowe nie muszą spełniać żadnych wymagań IEC 60884-1. W Wielkiej Brytanii część wtyczkowa musi spełniać wymagania BS 1363-1, a gniazdko wtyczkowe musi spełniać wymagania BS 1363-2.
Specjalne środki ostrożności (np. urządzenia ograniczające przepięcia) mogą być konieczne w przypadku możliwości wystąpienia nadmiernych przepięć po stronie zasilania.
Wymagania niniejszej normy mają zastosowanie w normalnych warunkach temperatury i środowiska. Mają one zastosowanie do AFDD przeznaczonych do stosowania w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2. Dodatkowe wymagania mogą być niezbędne dla urządzeń stosowanych w miejscach gdzie występują bardziej surowe warunki środowiskowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 185,90  PLN Z VAT: 228,66  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62606:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Wymagania ogólne dla urządzeń do detekcji zwarć łukowych
Data publikacji 09-05-2014
Liczba stron 176
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 62606:2013 [IDT], IEC 62606:2013 [MOD]
Dyrektywa 2014/30/EU, 2014/35/EU
ICS 29.120.50
Elementy dodatkowe PN-EN 62606:2014-05/A1:2018-04E