PN-HD 60364-7-706:2007/A1:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu

Zakres

Niniejsza poprawka wprowadza następujące zmiany:
- w 706.1 Zakres
- w 706.3 Pojęcia i definicje, w 706.3.1 Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu
- w 706.4 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, w 706.41 Ochrona przed porażeniem elektrycznym, w 706.410.3 Wymagania ogólne, w 706.410.3.3
- w 706.4 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, w 706.41 Ochrona przed porażeniem elektrycznym, w 706.410.3 Wymagania ogólne, w 706.410.3.5
- w 706.4 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, w 706.41 Ochrona przed porażeniem elektrycznym, w 706.413 Środek ochrony: separacja elektryczna, w 706.413.3 Wymagania dotyczące ochrony przy uszkodzeniu, w 706.413.3.2
- w 706.4 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, w 706.41 Ochrona przed porażeniem elektrycznym, w 706.414 Środek ochrony: bardzo niskie napięcie zapewnione przez SELV i PELV, w 706.414.3 Źródła dla SELV i PELV, w 706.414.3.100
- w 706.4 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, w 706.41 Ochrona przed porażeniem elektrycznym, w 706.414 Środek ochrony: bardzo niskie napięcie zapewnione przez SELV i PELV, w 706.414.4 Wymagania dla obwodów SELV i PELV, w 706.414.4.5
- w 706.4 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, w 706.41 Ochrona przed porażeniem elektrycznym, w 706.415 Ochrona uzupełniająca, w 706.415.2 Ochrona uzupełniająca: dodatkowe ochronne połączenie wyrównawcze, w 706.415.2.1
- w Aneksie A, dla GB, FR, CH, IT, DE, FR

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-7-706:2007/A1:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu
Data publikacji 16-03-2021
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-706:2007/A1:2020 [IDT], IEC 60364-7-706:2005/AMD1:2019 [IDT]
ICS 29.020, 91.140.50