PN-HD 60364-5-557:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-557: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obwody pomocnicze

Zakres

Niniejsza norma ma zastosowanie do obwodów pomocniczych z wyjątkiem tych, które tworzą wewnętrzne oprzewodowanie urządzeń elektrycznych. Niniejszą normę stosuje się tylko łącznie z innymi częściami normy IEC 60364. Niniejsza norma nie ma zastosowania do obwodów pomocniczych instalacji i urządzeń, dla których istnieją normy specjalne, dotyczące np.: - bezpieczeństwa maszyn zgodnie z serią IEC 60204; - instalacji i urządzeń do sterowania i nadzoru sieci publicznych; - wyposażenia elektrycznego pieców; - obwodów pomocniczych i sterowniczych instalacji elektroenergetycznych o napięciu zasilającym przekraczającym 1 kV, IEC 61936; - systemów alarmu pożarowego, włamaniowego i napadowego; - drogowych świateł ostrzegawczych i systemów sygnalizacyjnych; - świetlnych systemów przywoławczych; instalacji w szpitalach, w domach opieki i w podobnych instytucjach; ich montażu i działania; - zastosowań w kolejach torowych i linowych; - montażu instalacji elektrycznych w kopalniach odkrywkowych, kamieniołomach i podobnych zakładach produkcyjnych; - obwodów transmisji danych (np. systemów magistralnych i sterowania elektronicznego).

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-5-557:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-557: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obwody pomocnicze
Data publikacji 21-02-2014
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-557:2013 [IDT], IEC 60364-5-55:2011/AMD1:2012 [IDT]
ICS 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-5-557:2014-02/A11:2016-06E