PN-H-04505:1966 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Mikrostruktura stalowych wyrobów hutniczych -- Wzorce i oznaczanie

Zakres

Przedmiotem normy są wzorce i oznaczanie mikrostruktur stalowych wyrobów hutniczych.
Norma obejmuje wzorce (podane na str. 5—32) stosowane do oceny:
— grubości płytek w perlicie (skala 1),
— wielkości węglików w sferoidycie (skala 2),
— długości igieł w martenzycie (skala 3),
— liczby i wielkości azotków (skala 4),
— nasilenia siatki węglików (skala 5),
— stopnia niejednorodności rozłożenia i pasmowości węglików (skala 6),
— procentowego udziału perlitu i ferrytu w strukturze (skala 7),
— procentowego udziału martenzytu w strukturze (skala 8),
— procentowego udziału sferoidytu i perlitu w strukturze (skala 9).

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04505:1966 - wersja polska
Tytuł Mikrostruktura stalowych wyrobów hutniczych -- Wzorce i oznaczanie
Data publikacji 09-12-1966
Data wycofania 10-11-2011
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
ICS 77.040.99, 77.140.01