PN-H-04504:1963 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Badanie mikrostruktury stalowych wyrobów hutniczych -- Cementyt trzeciorzędowy -- Pasmowość -- Struktura Widmannstaettena

Zakres

Przedmiotem normy jest badanie i ocena mikrostruktury stalowych wyrobów hutniczych przez porównanie z określonymi wzorcami. Norma obejmuje sposób określenia:
a) ilości, wielkości i rozmieszczenia wydzieleń trzeciorzędowego cementytu,
b) stopnia pasmowości struktury,
c) nasilenia struktury Widmannstattena.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04504:1963 - wersja polska
Tytuł Badanie mikrostruktury stalowych wyrobów hutniczych -- Cementyt trzeciorzędowy -- Pasmowość -- Struktura Widmannstaettena
Data publikacji 31-12-1963
Data wycofania 05-09-2014
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Zastępuje PN-H-04504:1956 - wersja polska
ICS 77.040.99